Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
teatr
Tag: teatr Znaleziono 13 wynik(ów)
Warszawska Szkoła Filmowa otwiera swoje drzwi przed wszystkimi zainteresowanymi już w sobotę, 20 kwietnia 2013 r. Przynieś swoje prace (filmy, fotografie), zaprezentuj swoje umiejętności aktorskie, sprawdź, czy masz talent. Więcej…
  Studia na kierunku Musical pozwalają rozwinąć talenty wokalne, aktorskie czy też taneczne. Jest to kierunek idealny dla osób, które są uzdolnione artystycznie oraz mają dobry słuch muzyczny i nienaganną dykcję. Kandydat na ten kierunek powinien charakteryzować się duża odpornością psychiczną, gdyż zawód ten wiąże się z umiejętnością reagowania na krytykę oraz trwającą czasem wiele godzin pracą w trudnych warunkach.Więcej…
  Jest to kierunek dla tych, którzy którzy interesują się współczesną rzeczywistością medialną, sztukami wizualnymi, teatrem, sztukami performatywnymi, nowymi mediami oraz wszelkimi innymi eksperymentalnymi formami komunikacji. W ramach studiów można rozwinąć te zainteresowania i uzyskać profesjonalne kompetencje.Więcej…
  Student Rytmiki nabędzie kwalifikacje w zakresie komponowania ruchu, improwizacji ruchowej, a także akompaniamentu do zajęć ruchowych. Kandydat na ten kierunek musi posiadać dobry słuch muzycznym, być osobą kreatywną i charyzmatyczną.Więcej…
  Wiedza o teatrze to kierunek dla pasjonatów teatru (dramatu) oraz często ? alternatywny wybór dla osób które nie dostały się na wydział aktorski. Łączy wykształcenie humanistyczne ze znajomością zagadnień sztuk przedstawiających i świata widowisk ? szczególnie teatru.Więcej…
  Kierunek ten dostarcza wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu szeroko rozumianej realizacji dźwięku - cennego doświadczenia z zakresu pracy w studiu nagraniowym, w radiu, dla potrzeb telewizji oraz techniki scenicznej - nagłośnienia koncertów i imprez plenerowych. Kandydat na ten kierunek powinien być uzdolniony muzycznie, cechować się wyobraźnią dźwiękową oraz mieć refleks i podzielność uwagi.Więcej…
  Słowo ?reżyser? pochodzi z francuskiego i z łaciny od  czasownika ?rządzić: i wybierając kierunek reżyserski nauczysz się rządzić tak, aby zrealizować sztukę teatralną, film czy program telewizyjny. Nauczysz się jak skutecznie inspirować współtwórców - aktorów i innych członków zespołu realizacyjnego, jak nimi zarządzać i wymagać tak, aby zreali9zwać swoją koncepcję arystyczną.Więcej…
  Studia aktorskie nie są zwykle prowadzone w systemie dwustopniowym (licencjat+magisterskie), ale podczas jednolitych studiów magisterskich. Aktorstwo uważane jest przy tym za jeden z najbardziej twórczych kierunków kształcenia, który daje możliwość rozwinięcia talentu tanecznego, wokalnego i wielu innych. Zastanów się, czy poza chęcią zostania aktorem masz w sobie specyficzne talenty, których studia te wymagają, takie jak dobra dykcja, twórcza wyobraźnia, dobra pamięć, wszechstronność i umiejętność koncentracji oraz brak obaw przed wystąpieniami publicznymi.Więcej…
  Jest to kierunek, adresowany do tych, których pasją jest taniec. Są członkami zespołów tańca nowoczesnego, uprawiają gimnastykę artystyczną czy też taniec na lodzie.  Więcej…
  Scenograf to bliski współpracownik reżysera. Uczestniczy w próbach teatralnych, jest obecny na planie filmu czy programu telewizyjnego. Należy do czołówki realizacyjnej spektaklu lub filmu. Więcej…
  Kierunek ten jest idealny dla osób, które interesują się sztuką filmową i ich marzeniem jest praca przy produkcji filmowej i telewizyjnej. Studia te pozwolą na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, technicznotechnologicznych, prawnych i artystycznych problemów funkcjonowania kinematografii i mediów.Więcej…
  Kierunek ten to nauka praktycznych zagadnień związanych z pracą m.in. operatora, reżysera, montażysty, scenarzysty, scenografa i kierownika produkcji, a także realizacji prac fotograficznych z zakresu reklamy, reportażu, fotografii kreacyjnej, klasycznej i cyfrowej, oraz integracji w obraz.Więcej…
  Studenci zdobywają wiedzę ogólną w zakresie historii sztuki, jak również doświadczenie w analizie dzieł, rozumieniu ich znaczenia i funkcjonowania w bezpośrednim kontakcie z obiektami artystycznymi na wystawach, w galeriach oraz w trakcie pokazów filmów.Więcej…