Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
resocjalizacja
Tag: resocjalizacja Znaleziono 4 wynik(ów)
   Celem studiów na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest przygotowanie specjalistów dla instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych, którzy zajmują się diagnozowaniem problemów społecznych, organizacją środowiska społecznego osób i grup doświadczających problemów społecznych oraz fachowców dla instytucji, których zadaniem jest reagowanie na problemy społeczne wynikające z patologii społecznych.Więcej…
  

Praca socjalna to kierunek studiów dla osób nakierowanych na pomaganie innym, pracę z drugim człowiekiem, skupienie się na rozwiązywaniu problemów jednostki, rodziny lub grupy społecznej. Kierunek Praca socjalna jako jedna z części nauk społecznych zajmuje się diagnozowaniem, zrozumieniem, analizą, pomocą i przeciwdziałaniem problemom socjalnym. Studia na kierunku Praca socjalna dotyczą takich problemów współczesnego świata jak rozwój gospodarczy oraz wzrost jakości i standardu życia obywateli, a także marginalizacja i patologia jednostek i grup. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie społeczne na profesjonalnie przygotowane i wykwalifikowane kadry w obszarze pracy socjalne.

Więcej…
  

Psychologia jest  to ważna dziedzina nauki, zgłębiająca ludzkie zachowania. Dzięki niej mamy możliwość zyskania wiedzy na temat mechanizmów naszych działań. Dowiadujemy się także, w jaki sposób kształtowane są nasze relacje z innymi ludźmi. Opiera się na badaniach, a nie na czystej teorii. Przedmioty maturalne dla kandydatów na Psychologię mogą być bardzo różnorodne: biologia. chemia, matematyka, ale też historia i wos. Najlepiej sprawdzą się tu osoby cierpliwe, lubiące pomagać innym, potrafiące uważnie słuchać i mądrze doradzać.

Więcej…
   Pedagogika specjalna to dział pedagogiki jak i kierunek studiów którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne.Więcej…