miedzynarodowe
Przedmiotem badań stosunków międzynarodowych są wszelkie stosunki społeczne, które kształtują się pomiędzy państwami i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego. W Polsce są one samodzielnym kierunkiem studiów od 1991. 

Bez wątpienia stosunki międzynarodowe to dyscyplina akademicka wysoce interdyscyplinarna. Politologia, prawo, ekonomia, historia, geografia, socjologia to tylko niektóre dziedziny nauki, których dorobek wykorzystywany jest przez badaczy stosunków międzynarodowych.

Decydując się na kierunek stosunki międzynarodowe można zatem być pewnym, że w programie studiów pojawią się przedmioty z przeróżnych dziedzin nauki, co gwarantuje absolwentom wszechstronne wykształcenie.

Dyplomacja europejska to nowy oryginalny kierunek studiów, który pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy w strukturach administracji unijnej.
Kierunek dyplomacja i stosunki konsularne łączy wiedzę z zakresu ogólnie pojętych stosunków międzynarodowych w wymiarze regionalnym, kontynentalnym i światowym. Studenci uczą się jak rozwiązywać konflikty oraz jak umiejętnie prowadzić dyskusję.
Złośliwi mogą powiedzieć, że studiowanie na kierunku Europeistyka to strata czasu, podobna do studiowania "Globalistyki" albo, po prostu, studiów na kierunku "Wiedza". Oczywiście żaden z tych kierunków nie istnieje. W jaki sposób Europeistyka wytworzyła wokół siebie tak czarne stereotypy? Przez wiele lat absolwenci tego kierunku nie byli kształceni, z uwzględnieniem potrzeb rynku. Ich studia służyły rozbudowie wiedzy, z pominięciem umiejętności. Do tego należy dołożyć, bardzo ogólny przedmiot studiów i mamy już receptę na wizerunkową katastrofę. Jaka naprawdę jest Europeistyka na polskich uczelniach? Czy można po tym kierunku znaleźć dobrą pracę? Czego właściwie uczą się studenci i co potrafią absolwenci tych studiów? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te i inne pytania, zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Dzięki niemu, będziesz w stanie obiektywnie ocenić, czy warto rozważyć te studia. Dowiesz się także, jakie predyspozycje powinien wykazywać kandydat, który jako absolwent zdobędzie uznanie i zawodowy sukces.

Na kierunku Europeistyka kulturowa student uczy się najważniejszych zagadnień z zakresu nauk o kulturze, społecznych, historycznych, politologicznych oraz prawnych. Potrafi łączyć wiedzę z zakresu różnych dyscyplin badawczych w celu kompetentnej obsługi podmiotów uczestniczących w życiu publicznym ukierunkowanym na rozwój społeczeństw europejskich.
Komunikacja europejska jest kierunkiem, który zawiera wiedzę z zakresu komunikacji społecznej i kulturowej. Kandydat powinien cechować się umiejętnością nawiązywania kontaktów, wrażliwością kulturową oraz kreatowynością i sumiennością.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze to kierunek bardzo "na czasie". Na niektórych uczelniach Międzynarodowe stosunki gospodarcze stanowią odrębny kierunek, który dzieli się następnie na kilka specjalności, np. integrację europejską, gospodarkę światową, międzynarodowe prawo handlowe, czy finanse międzynarodowe.
Międzynarodowe studia kulturowe łączą wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, socjologii, stosunków międzynarodowych i historii. Studenci zdobywają wykształcenie humanistyczne o szerokim zakresie, pozwalające na dogłębne poznanie współczesnych kultur oraz zależności między nimi.
Kierunek ten nie należy do łatwych. Jego treści programowe to olbrzymi zasób wiedzy o świecie w ujęciu historycznym, geograficznym, politycznym, prawnym, militarnym, kulturowym i ekonomicznym. Modele oddziaływań pomiędzy państwami i organizacjami międzynarodowymi były kształtowane przez wiele tysięcy lat, a zdobycie wiedzy o ich naturze musi nastąpić w trakcie kilkuletnich studiów. Powyższe informacje przeznaczone są dla tych, którzy skłonni są bagatelizować wysiłek, jaki trzeba włożyć w ich ukończenie. Choć procedury rekrutacyjne nie stanowią już bariery nie do pokonania, trzeba wiedzieć, że niektóre uczelnie stawiają kandydatom poprzeczkę bardzo wysoko. Czy zatem warto rozpoczynać naukę na takich studiach? Z pewnością do decyzji potrzebny jest jakiś zakres wiedzy o tym kierunku, dlatego zapraszamy do lektury tego artykułu!

Studia bałtyckie powstały dzięki rozwojowi badań nad Skandynawią i krajami nadbałtyckimi. Jest to unikatowy kierunek w Polsce, łączący dziedziny geografii, historii, kultury i języków obcych tego regionu.