Studia bałtyckie

Studia bałtyckie powstały dzięki rozwojowi badań nad Skandynawią i krajami nadbałtyckimi. Jest to unikatowy kierunek w Polsce, łączący dziedziny geografii, historii, kultury i języków obcych tego regionu.

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

 

miedzynarodowe
Przedmiotem badań stosunków międzynarodowych są wszelkie stosunki społeczne, które kształtują się pomiędzy państwami i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego. W Polsce są one samodzielnym kierunkiem studiów od 1991. 

Bez wątpienia stosunki międzynarodowe to dyscyplina akademicka wysoce interdyscyplinarna. Politologia, prawo, ekonomia, historia, geografia, socjologia to tylko niektóre dziedziny nauki, których dorobek wykorzystywany jest przez badaczy stosunków międzynarodowych.

Decydując się na kierunek stosunki międzynarodowe można zatem być pewnym, że w programie studiów pojawią się przedmioty z przeróżnych dziedzin nauki, co gwarantuje absolwentom wszechstronne wykształcenie.

Międzynarodowe studia kulturowe

Międzynarodowe studia kulturowe łączą wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, socjologii, stosunków międzynarodowych i historii. Studenci zdobywają wykształcenie humanistyczne o szerokim zakresie, pozwalające na dogłębne poznanie współczesnych kultur oraz zależności między nimi.

Komunikacja europejska

Komunikacja europejska jest kierunkiem, który zawiera wiedzę z zakresu komunikacji społecznej i kulturowej. Kandydat powinien cechować się umiejętnością nawiązywania kontaktów, wrażliwością kulturową oraz kreatowynością i sumiennością.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze to kierunek bardzo "na czasie". Na niektórych uczelniach Międzynarodowe stosunki gospodarcze stanowią odrębny kierunek, który dzieli się następnie na kilka specjalności, np. integrację europejską, gospodarkę światową, międzynarodowe prawo handlowe, czy finanse międzynarodowe.

Dyplomacja europejska

Dyplomacja europejska to nowy oryginalny kierunek studiów, który pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy w strukturach administracji unijnej.

Dyplomacja i stosunki konsularne

Kierunek dyplomacja i stosunki konsularne łączy wiedzę z zakresu ogólnie pojętych stosunków międzynarodowych w wymiarze regionalnym, kontynentalnym i światowym. Studenci uczą się jak rozwiązywać konflikty oraz jak umiejętnie prowadzić dyskusję.

Stosunki międzynarodowe

 

Stosunki międzynarodowe jest to dziedzina wiedzy zaliczana do nauk społecznych. Zajmuje się badaniem stosunków politycznych między państwami oraz ich kontaktów gospodarczych i kulturalnych. Kandydat na te studia powinien wykazywać się dużymi umiejętnościami komunikowania, negocjowania oraz przekonywania. Stosunki międzynarodowe to jeden z najbardziej popularnych kierunków, którego dużą zaletą jest interdyscyplinarność, czyli połączenie wielu dziedzin nauki. Kierunek przedstawia problemy zarówno o skali globalnej, jak i regionalnej tj. zagrożenia środowiska naturalnego, kwestia wyżywienia ludzkości i kurczących się zasobów surowcowych w tym energetycznych, ochrona prawa człowieka, walka z nowymi chorobami. Realizowane przedmioty to ekonomia, prawo, polityka gospodarcza czy międzynarodowe stosunki kulturalne.

 

Europeistyka

Kierunek uznany za oficjalny rozporządzeniem ministra edukacji i sportu z 2003 roku. Europeistykę można studiować na polskich uniwersytetach i niektórych politechnikach. Nauka na tym kierunku gwarantuje podstawową wiedzę z zakresu socjologii, politologii, ekonomii, funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz o państwie i prawie, znajomość europejskiej tradycji, historii i kultury, społeczno-politycznych uwarunkowań integracji europejskiej (szczególne uwzględnienie przynależności Polski do Unii Europejskiej), struktury oraz ekonomicznych i prawnych aspektów funkcjonowania Wspólnot Europejskich, a także umiejętności rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych Unii Europejskiej.

Gdzie chcesz studiować?

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
www.ue.poznan.pl
al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
www.wsb.pl/poznan