Studia prawnicze i administracyjne

prawniczeGrupa ściśle związanych ze sobą dziedzin. Czynnikiem kształtującym administrację publiczną jest właśnie prawo. Kierunki te z pewnością do łatwych nie należą. Wysokie wymagania podczas rekrutacji spowodowane są na ogół ogromną liczbą chętnych, ale także późniejszym poziomem nauczania, z którym nie wszyscy sobie radzą.
 
Należące do tej grupy prawo zajmuje trzecie miejsce na liście najpopularniejszych kierunków w ubiegłorocznej rekrutacji. Tuż za nim, na miejscu siódmym, plasuje się administracja.

Administracja - studia

Administracja to kierunek, który daje absolwentowi wiedzę w dziedzinach życia publicznego: politycznego i gospodarczego, a także umiejętności praktyczne, umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.

Ekonomiczna analiza prawa

Uczelnie prowadzące kierunek unikatowy Ekonomiczna analiza prawa zapewniają absolwentowi dobry start w samodzielne prowadzenia działalności gospodarczej, pracy w organizacjach oraz korporacjach międzynarodowych, dzięki nabyciu wiedzy z zakresu prawa i ekonomii.

Gospodarka i administracja publiczna

Na kierunku gospodarka i administracja publiczna kształci się ekonomistów dla szeroko rozumianego sektora publicznego. Unikalny program kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy o mechanizmach funkcjonowania instytucji publicznych, niezbędnej dla kariery tak w administracji, jak i biznesie.

Kryminologia

Kryminologia jest nowoczesnym i prekursorskim w skali kraju kierunkiem studiów. W ramach studiów studenci poznają zagadnienia praktyczne i teoretyczne z zakresu przestępczości i zjawisk dewiacyjnych, z którymi spotkają się w swoim, przyszłym życiu zawodowym. Jeśli wiążecie swoją przyszłość z kryminologią to studia na tym interdyscyplinarnym kierunku są dla Was doskonałym rozwiązaniem.

Prawo

Studia prawnicze trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra, co daje studentowi możliwość dalszego rozwoju w ramach wybranej przez siebie aplikacji. Prawo nie należy do łatwych kierunków. Potrzebna będzie dobrze zdana matura, najlepiej z historii i wiedzy o społeczeństwie, bardzo dobra pamięć: umiejętność pamięciowego opanowywania dużej ilości materiału oraz zdolność logicznego myślenia. Cechy idealnego kandydata na prawo to: sumienność, pracowitość, błyskotliwość i ambicja.

Gdzie chcesz studiować?