Filologia włoska (italianistyka) kierunek studiów

Filologia włoska (italianistyka)

Włochy to kraj o wspaniałej tradycji artystycznej, jedno z ośmiu najlepiej uprzemysłowionych państw na świecie. Na italianistyce poznasz język włoski, zarówno oficjalny, jak i ten, którym na co dzień posługują się Włosi, zdobędziesz wiedzę na temat Włoch, zarówno z zakresu historii kraju, historii literatury i kultury włoskiej, jak i dotyczącą aktualnych realiów życia społecznego, politycznego, gospodarczego.

Jak na wielu mniej popularnych filologiach, tak i na italianistyce nie wymagają od kandydatów znajomości włoskiego - można się uczyć od podstaw. Co ważne, swoje oddziały w Polsce otwiera bardzo dużo włoskich firm, zarówno z sektora bankowego, odzieżowego, kosmetycznego czy spożywczego.

W trakcie studiów:

Studenci zdobywają wiedzę o podstawowych kierunkach rozwoju współczesnej filologii, językoznawstwa i literaturoznawstwa, zwłaszcza w zakresie studiów italianistycznych: współczesnego języka włoskiego, włoskiej literatury współczesnej i dawnej. Studenci poznają historię, kulturę, życie społeczne i polityczne Włoch. W trakcie studiów studenci poznają również zróżnicowanie regionalne języka włoskiego. Program studiów zawiera następujące przedmioty: praktyczna nauka języka włoskiego, konwersacje, sprawności zintegrowane, gramatyka praktyczna, pisanie, pisanie akademickie, fonetyka, gramatyka opisowa, wstęp do językoznawstwa, historia języka, gramatyka kontrastywna, historia literatury włoskiej, kultura Włoch, historia Włoch, wstęp do literaturoznawstwa, wiedza o akwizycji i nauce języków.

Po studiach:

Absolwent jest przygotowany do pracy tłumacza w biurach tłumaczeń, firmach zagranicznych, redakcjach czasopism, wydawnictwach, przedstawicielstwach polskich firm za granicą, instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych.